(1980) Tus ojos
(1982) I tuoi occhi
(1979) Tes yeux